top of page

Camí Administratiu

Objectiu General del Camí

Desenvolupar habilitats de treball basades en activitats acadèmica-funcionals a través de diferents mitjans tecnològics i administratius amb la finalitat de incloure-les en la seva vida diària.

Situacions que Composen el Camí
Cami-Administratiu-DEF.jpg
Administratiu1.jpg
Administratiu3.jpg
Administratiu2.jpg
bottom of page