top of page

Escoles amb qui col·laborem

Escola Bressol Municipal l'Aliança

https://laliancaebm.blogspot.com/

Projecte que hem començat aquest curs, hi participen 3 persones de Bogatell, realitzant diferents tasques:

-Suport a les aules (acompanyament en les diferents activitats: joc lliure, dinar, hora de descans).
-Socialització al pati.
-Col·laboració a la cuina (rentar olles, ordre i neteja, suport amb els carros del dinar).

aliansa1.jpg
aliansa2.jpg
aliansa3.jpg

Escola Bressol Municipal Cobi

https://ebmcobi.blogspot.com/

Projecte en el que participen 6 persones de Bogatell realitzant diferents tasques:

-Suport a les aules (Suport a l’hora del dinar i a l’hora de descans);
-Manteniment i ordre del pati de l’escola;
-Col·laborar amb el repartiment i recollida dels carros amb el dinar;
-Preparació dels llits pels infants;
-Suport a l’espai de música;
-Realització d’encàrrecs per a l’escola (compra de materials, recuperació de joguines).

cobi1.jpg
cobi2.jpg
cobi3.jpg

Escola Bressol Municipal Dolors Canals

http://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmdolorscanals

Projecte en el que participen 6 persones de Bogatell realitzant diferents tasques:

 

-Suport a les aules (acompanyament en les diferents activitats: joc lliure, dinar, hora de descans).
-Manteniment i ordre del pati de l’escola.
-Col·laboració amb la directora fent tasques administratives i de recuperació de material educatiu.
-Realitzar diferents encàrrecs per l’Escola (compra de materials per exemple).
-Socialització al pati.

dolors1.jpg
dolors2.jpg
dolors3.jpg

Escola Bogatell

Escola Pública d’Infantil i Primària

https://agora.xtec.cat/escolabogatell/

 

Participen en aquest projecte 6 persones de Bogatell realitzant diferents tasques:

 

-Suport a les aules de primària;
-Manteniment del pati i de l’hort;
-Col·laboració amb la cuina;
-Preparació del menjador;
-Revisió de la roba perduda dels infants;
-Servei de préstec de joguines;
-Preparació i presentació de petites xerrades dins de l’aula sobre temàtiques de geografia i cultures del mon.

bogatell1.jpg
bogatell2.jpg
bogatell3.jpg

Escola La Llacuna del Poblenou

Escola Pública d’Infantil i Primària

https://escolalallacuna.cat/

 

Col·laboren amb aquesta escola 8 persones de Bogatell realitzant diferents tasques:

-Participació en el projecte “Espais” al primer cicle (participació a les aules).
-Tasques de manteniment i ordre del pati i espais comuns.
-Preparació dels menjadors.
-Col·laboració amb algunes tasques a la cuina.
-Col·laboració amb el personal administratiu.
-Suport a les aules d’infantil (rentat de mans i acompanyament al menjador).
-Preparació dels llitets per els infantil de l’Escola Infantil.
-Reciclatge de papers i plàstics.
-Regar les plantes.

substitut-3-DEF.jpg
llacuna2.jpg
llacuna3.jpg

Escola Voramar

Escola Concertada, Infantil, Primària i Secundària

https://www.voramar.cat/

 

Col·laboren amb aquesta escola 6 persones de Bogatell realitzant diferents tasques:
-Suport dins de les aules i al professorat.
-Ordre del material de educació física.
-Col·laboració amb les tasques d’ordre i neteja dels espais.
-Preparació del menjador gran i dels menjadors d’infantil.
-Fer el reciclatge de paper de les aules i tirar les escombraries de la cuina.

voramar1.jpg
voramar2.jpg
voramar3.jpg

Fundació Pere Relats

Centre Residencial per Gent Gran

http://www.pererelats.org/

 

Participen en aquest projecte 8 persones de Bogatell, realitzant diferents tasques:
-Suport a les activitats que es realitzen a la residència.
-Recollida i orde del material.
-Suport en l’acompanyament dels avis amb mobilitat reduïda.
-Preparació del menjador;
-Acompanyament en els diferents tallers que es realitzen (taller de memòria o musicoteràpia per exemple).
-Acompanyament als residents del centre.

pererelats1.jpg
pererelats2.jpg
pererelats3.jpg
bottom of page