top of page
substitut-2-DEF.jpg

El Programa d'Intervenció

El model d'intervenció que duem a terme

El model d’intervenció que duem a terme, posa el seu ènfasi en les estrategies a adoptar per afavorir la millora de la qualitat de vida dels nois i noies de Bogatell.
Es treballa amb referències personals i individuals i s’elabora, juntament amb la persona, el seu Pla de Suport Individual , revisant-lo i avaluant-lo periòdicament; escoltem què vol i ens fixem en què necessita. Desenvolupem estratègies que redueixen la diferència entre les capacitats de la persona i les demandes de l’entorn. Això inclou la formació en habilitats funcionals, l’accés a la tecnologia, l’aprofitament dels suports naturals i el treball en la comunitat.

En definitiva el nostre objectiu és PROPORCIONAR OPORTUNITATS per tal d’aconseguir uns resultats personals que afavoreixin:Benestar, independencia, participació social.

El Programa
El Programa d'Intervenció

  • Espai de Formació Continua

En base a això, el Programa d’Intervenció inclou Objectius (generals, específics o operatius) per les àrees de suport i les dimensions de qualitat de vida; unes Activitats, un Sistema d’avaluació i un Model d’intervenció (l’Acompanyament social). A Bogatell portem a terme diferents projectes en els que la persona (des d’un punt de vista sistèmic), el desenvolupament de les seves habilitats i el rol social que pot adquirir en l’entorn, són el més important.

Aquests projectes i espais són:

bottom of page