top of page

Equip Humà

La columna vertebral del nostre centre

equip-huma-bogatell.jpg

L’Equip humà que forma Bogatell són persones properes a les famílies i als usuaris, i tenen la professionalitat, compromís, dedicació i titulació específica necessària per ser responsables del progrés formatiu i el benestar personal de cada usuari.

L’Educador Acompanyant és responsable del grup de treball i es converteix en la persona guia, conductora, que proporciona marcs de referència, confia en les persones del grup, respecte els seus drets, ofereix oportunitats i busca i crea recolzaments i recursos.

bottom of page